top of page

ALGEMENE INFORMATIE

Huisbezoeken

Huisbezoeken

Om praktische en economische redenen willen we het aantal huisbezoeken zoveel mogelijk beperken. Huisbezoeken worden dan ook gereserveerd voor de patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. We willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

 

We vragen om een huisbezoek voor 11 u ’s morgens aan te vragen. Op die manier is het voor ons gemakkelijker om alles georganiseerd te krijgen op een voor iedereen aangename manier.

Veel mensen denken dat wij als huisarts bepaalde voordelen genieten bij het parkeren van onze wagen tijdens een huisbezoek. Dit is helaas niet het geval. Ook wij worden beboet wanneer de wagen niet correct geparkeerd is. Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden wanneer u overweegt een huisbezoek aan te vragen.

Verlofperiodes

Verlofperiodes

Erkende feestdagen:

Nieuwjaarsdag

Tweede paasdag

1 mei

Hemelvaartsdag

Tweede Pinksterdag

21 juli

15 augustus

1 november

11 november

Kerstdagen

Verlofperiodes:

Dokter Philip Vandevelde

12/08/24 tem 20/08/24

 

Dokter Ann Kimpe

01/08/2024 tem 16/08/2024

 

Dokter Stefanie Vande Velde

22/07/2024 - 26/07/2024

08/08/2024 - 09/08/2024

02/09/2024 - 11/08/2024

 

Dokter Klaus Wierinck

23/09/2024 - 27/09/2024

 

Debra Van Daele

26/07/2024

19/08/2024 - 30/08/2024

27/09/2024

28/10/2024 - 31/10/2024

29/11/2024

27/12/2024

Tarieven

Tarieven

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.

Attesten en fomulieren

Attesten en formulieren

Via e-mail kunnen we geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen.

 

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

 

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Globaal medisch dossier

Globaal medisch dossier

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier die door uw huisarts wordt bijgehouden.​

 

Dit dossier bevat:​

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis

  • sociale en administratieve gegevens

  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers

  • gegevens over de gevolgde behandelingen

  • gegevens over genomen medicatie

  • vaccinaties

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.

 

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken en/of behandelingen nuttig of overbodig zijn.

 

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.

 

Het verzamelen van al uw medische gegevens door 1 huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde zorgkwaliteit.

 

Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren. Dankzij het GMD wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

 

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Bovendien geniet u van vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw GMD houdende huisarts(praktijk). Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

 

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere dokter raadpleegt, vraag steeds om de nodige informatie door te geven aan uw huisarts.

bottom of page